vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery

Khách sạn gần sân bay Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery

Jorge Newbery (AEP) - Buenos Aires, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 148 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Apart Boutique Shoshana - Buenos Aires
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.737.521 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 425 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Ilum Experience Home - Buenos Aires
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 425 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.748.333 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 148 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Miravida Soho Hotel & Wine Bar - Buenos Aires
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.645.503 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 417 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Palo Santo Hotel - Buenos Aires
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 417 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.139.407 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 206 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8

1828 Smart Hotel - Buenos Aires
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 206 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.151.599 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.260 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

Dazzler by Wyndham Buenos Aires Polo - Buenos Aires
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.817.346 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 143 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Fierro Hotel Buenos Aires - Buenos Aires
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.215 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 33 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Palermo Tower - Buenos Aires
Đã cho điểm #8
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 33 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.219 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 460 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Casasur Bellini Hotel - Buenos Aires
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 460 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.898.551 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.221 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Up Recoleta Hotel - Buenos Aires
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
575.110 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 318 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Vain Boutique Hotel - Buenos Aires
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 318 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.449.276 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 555 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Feel Buenos Aires - Buenos Aires
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 555 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.223 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 540 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Dream Studios Buenos Aires - Buenos Aires
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.656.315 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 268 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Alta Piazza Boutique Apartments - Buenos Aires
Đã cho điểm #14
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.223 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Casasur Palermo Hotel - Buenos Aires
Đã cho điểm #15
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.783.529 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery?

Ở chỗ nào tại Buenos Aires?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Buenos Aires Jorge Newbery bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.