Khách sạn gần sân bay Sân bay Bundaberg

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bundaberg

Bundaberg (BDB) - Bundaberg, QLD, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Bundaberg

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bundaberg

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 580 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Bundaberg Spanish Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 580 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.405.248 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 571 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Chalet Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 572 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.988.339 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 512 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Golden Palms Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 513 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.526.725 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 679 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Villa Mirasol Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 679 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.793.975 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 358 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Charm City Motel - Bundaberg
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.502.430 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.113 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Takalvan Motel - Bundaberg
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.964.043 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 601 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Best Western Bundaberg Cty Mtr Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 601 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.453.839 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 244 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Acacia Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 244 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.964.043 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.658 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Sugar Country Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.658 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.891.157 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 444 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Econo Lodge Park Lane - Bundaberg
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 444 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.526.725 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 363 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Matilda Motel - Bundaberg
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 363 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.405.248 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 674 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0

Bundaberg Coral Villa Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 677 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.380.953 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.346 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Riviera Motel Bundaberg - Bundaberg
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.346 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.405.248 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.238 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Alexandra Park Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.162.294 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 231 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7

Bundaberg International Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.453.839 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bundaberg

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bundaberg có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bundaberg đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bundaberg cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bundaberg?

Ở chỗ nào tại Bundaberg?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bundaberg bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Bundaberg

Thắng cảnh ở Bundaberg