Khách sạn gần sân bay Sân bay Bundaberg

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bundaberg

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bundaberg

Bundaberg (BDB) - Bundaberg, QLD, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bundaberg

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 549 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Bundaberg Spanish Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 549 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.477.701 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 550 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Chalet Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 550 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.923.687 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 619 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Villa Mirasol Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 619 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.700.694 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 489 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Golden Palms Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 489 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.403.370 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 389 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Charm City Motel - Bundaberg
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 389 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.527.255 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.116 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Takalvan Motel - Bundaberg
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.750.248 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 503 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Best Western Bundaberg Cty Mtr Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 503 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.378.593 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,8
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Acacia Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.378.593 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 400 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Econo Lodge Park Lane - Bundaberg
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 400 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.651.140 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.303 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Sugar Country Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.675.917 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 283 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Matilda Motel - Bundaberg
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.329.039 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 570 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0

Bundaberg Coral Villa Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 570 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.254.708 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.403 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Riviera Motel Bundaberg - Bundaberg
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.403 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.229.931 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.175 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,8
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Alexandra Park Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.006.938 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 174 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8

Bundaberg International Motor Inn - Bundaberg
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.651.140 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bundaberg

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bundaberg có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bundaberg đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bundaberg cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bundaberg?

Ở chỗ nào tại Bundaberg?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bundaberg bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Bundaberg

Thắng cảnh ở Bundaberg