Khách sạn gần sân bay Sân bay Cabo Frio

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cabo Frio

Cabo Frio (CFB) - Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Cabo Frio

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cabo Frio

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 185 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8

Hotel Mar de Cabo Frio - Cabo Frio
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.374.607 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Pousada Casa do Telhado Verde - Cabo Frio
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.229.223 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 538 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Paradiso Corporate - Cabo Frio - Cabo Frio
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 538 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.301.915 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Marea Hostel Cabo Frio - Cabo Frio
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.453.841 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 177 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Pousada Cordoba - Cabo Frio
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.041.920 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 266 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8

Pousada Beach House - Cabo Frio
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 266 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.180.761 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 327 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,5

Pousada On Shore - Cabo Frio
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 327 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.132.300 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 799 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Pousada Portal do Mar - Cabo Frio
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 799 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.011.147 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 695 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2

Pousada do Albatroz - Cabo Frio
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 695 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.495.760 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 293 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Pousada Jataí - Cabo Frio
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.956.143 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.673 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7

Pousada Vida Boa Praia - Cabo Frio
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.673 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.841.532 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Hotel La Brise - Cabo Frio
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.665.375 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.794 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Pousada Laguna - Cabo Frio
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.794 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.301.915 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Ancorar - Cabo Frio
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
920.766 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hospedagem Central - Suíte 02 - Cabo Frio - Aluguel Econômico - Cabo Frio
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
969.228 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cabo Frio

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cabo Frio có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cabo Frio đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cabo Frio?

Ở chỗ nào tại Cabo Frio?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cabo Frio bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.