Khách sạn gần sân bay Sân bay Cabo Frio

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cabo Frio

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cabo Frio

Cabo Frio (CFB) - Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cabo Frio

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Mar de Cabo Frio - Cabo Frio
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.309.636 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 547 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4

Paradiso Corporate - Cabo Frio
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 547 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.449.954 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1

Pousada Córdoba - Cabo Frio
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
678.204 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Pousada Jataí - Cabo Frio
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.216.090 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 378 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5

Pousada On Shore - Cabo Frio
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 378 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
841.909 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.374 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Pousada Vida Boa Praia - Cabo Frio
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
888.682 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 756 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3

Pousada Portal do Mar - Cabo Frio
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.075.772 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 570 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Pousada do Albatroz - Cabo Frio
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 570 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.122.545 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 172 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Hotel La Brise - Cabo Frio
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 172 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
958.841 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.262 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

Pousada Laguna - Cabo Frio
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.262 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.029.000 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Pousada Beach House - Cabo Frio
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
935.454 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 177 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,5

Flat Winn Mandai - Cabo Frio
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.145.931 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Central - Cabo Frio
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.385.407 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Casa do Telhado Verde - Cabo Frio
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.363 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Ancorar - Cabo Frio
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
888.682 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cabo Frio

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cabo Frio có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cabo Frio đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cabo Frio cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cabo Frio?

Ở chỗ nào tại Cabo Frio?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cabo Frio bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.