vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Santos Dumont (SDU) - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 445 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Gerthrudes Bed & Breakfast - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 445 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.116.403 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 136 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Guesthouse Bianca - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #2
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.403.267 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 269 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Casa Geranio - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #3
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 269 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.783.529 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Mama Ruisa Boutique Hotel - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.221.993 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Casa Cool Beans B&b - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #5
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.265.241 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Casa da Gente - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
575.110 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 782 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Windsor Asturias Hotel - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 782 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.219.232 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.445 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1

Prodigy Santos Dumont - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.445 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.610.306 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.724 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

ibis Rio de Janeiro Santos Dumont - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.724 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
736.140 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 474 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 474 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
874.167 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 14.672 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9

Hotel Atlantico Business Centro - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 14.672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
460.088 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.792 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9

Atlântico Centro Apartments - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.792 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
437.084 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.054 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,7

Itajubá Hotel - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.054 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
667.127 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aeroporto Othon - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.772.487 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotelo - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
759.145 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont?

Ở chỗ nào tại Rio de Janeiro?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.