Khách sạn gần sân bay Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Santos Dumont (SDU) - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 550 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9

Gerthrudes Bed & Breakfast - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 550 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.788.155 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 261 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Casa Geranio - Rio de Janeiro - Bể bơi
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.778.016 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Guesthouse Bianca - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #3
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.223.919 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 194 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Mama Ruisa Boutique Hotel - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 194 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.495.619 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 436 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Casa da Gente - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 436 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.037.259 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 115 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Villa Laurinda - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 115 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.736.104 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.924 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Windsor Asturias Hotel - Rio de Janeiro - Toà nhà
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.922 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.035.624 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.122 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4

Prodigy Santos Dumont - Rio de Janeiro - Bể bơi
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 5.121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.518.167 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.388 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont - Rio de Janeiro - Hành lang
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.388 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.075.922 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 6.448 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

ibis Rio de Janeiro Santos Dumont - Rio de Janeiro - Nhà hàng
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 6.450 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.450.827 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 7.701 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8

Itajuba Hotel - Rio de Janeiro - Hành lang
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 7.694 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
718.647 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 17.788 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,1

Hotel Atlantico Business Centro - Rio de Janeiro - Hàng hiên
Đã cho điểm #12
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 17.786 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.293.288 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aeroporto Othon - Rio de Janeiro - Phòng ngủ
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.348.601 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotelo - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.851.400 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 2.678 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,2

Atlântico Centro Apartments - Rio de Janeiro
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 2.676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.297.710 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont?

Ở chỗ nào tại Rio de Janeiro?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rio de Janeiro Santos Dumont bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.