Khách sạn gần sân bay Sân bay Cagliari Elmas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cagliari Elmas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cagliari Elmas

Elmas (CAG) - Cagliari, Sardinia, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cagliari Elmas

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

La Peonia Boutique B&B - Cagliari
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.028.156 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 210 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Locanda Dei Buoni e Cattivi - Cagliari
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.266.763 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8

Affittacamere Art Rooms - Cagliari
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.670.246 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 305 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Beni Benius - Cagliari
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 305 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.598.664 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Da Agnese Locazioni brevi - Cagliari
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.123.599 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 26 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Affittacamere Un Letto a Casteddu - Cagliari
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 26 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.670.246 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 942 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hotel Flora - Cagliari
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 942 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.911.000 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 361 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Due Colonne - Cagliari
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 361 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.696.254 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.637 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Sardegna Hotel - Suites & Restaurant - Cagliari
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.637 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.791.697 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
5,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Residence Montegrappa - Cagliari
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.908.853 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.878 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Hotel Italia - Cagliari
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.878 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.600.812 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 874 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Cagliari - Cagliari
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 874 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.386.066 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.366 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Hotel Quadrifoglio - Cagliari
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.366 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.956.574 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 671 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,6

Hotel 4 Mori - Cagliari
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 671 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.598.664 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Santa Igia B&B Country House - Cagliari
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
22.810.786 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cagliari Elmas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cagliari Elmas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cagliari Elmas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cagliari Elmas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cagliari Elmas?

Ở chỗ nào tại Cagliari?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cagliari Elmas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.