Khách sạn gần sân bay Sân bay Cairns

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cairns

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cairns

Cairns (CNS) - Cairns, QLD, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cairns

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
5,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 579 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
5,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0

Travellers Oasis - Hostel - Cairns
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 579 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.266.990 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 726 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Travellers Paradise - Cairns
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 726 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.290.026 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 497 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Holiday Inn Cairns Harbourside - Cairns
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 497 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.584.198 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
5,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.578 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
5,7
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
5,7
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Cairns Queenslander Hotel & Apartments - Cairns
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.464.870 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 310 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

North Cove Waterfront Suites - Cairns
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.169.547 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Thức ăn
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.620 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Thức ăn
8,3
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
2,0
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
7,8
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Cairns Colonial Club Resort - Cairns
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 3.620 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.050.219 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 419 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

181 The Esplanade - Cairns
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 419 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.413.500 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 695 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,8
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Cairns Sheridan Hotel - Cairns
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 695 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.626.124 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.273 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Reef Palms - Cairns
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.073.256 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Holiday Lodge Apartment - Cairns North
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.912.002 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 448 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Oasis Inn Apartments - Cairns
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 448 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.474.315 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Central Plaza Apartments - Cairns
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.363.281 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Jjs Backpackers Hostel - Cairns
Đã cho điểm #13
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
691.086 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,2
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1

Crystal Garden Resort & Restaurant - Cairns
Đã cho điểm #14
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.750.749 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,7
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 550 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,7
Sạch sẽ
4,4
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát
5,2
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,2
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,9

Bohemia Resort Cairns - Cairns
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 550 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.013.592 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cairns

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cairns có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cairns đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cairns cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cairns?

Ở chỗ nào tại Cairns?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cairns bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.