Khách sạn gần sân bay Sân bay Campeche Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Campeche Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Campeche Intl

Campeche Intl (CPE) - Campeche, Campeche, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Campeche Intl

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Casa Don Gustavo Boutique Hotel - Campeche
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.479.336 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.043 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Castelmar - Campeche
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.043 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.062.111 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel CEO Group - Campeche
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
969.753 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.472 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Gamma Campeche Malecon - Campeche
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.285.847 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 814 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Hotel Plaza Campeche - Campeche
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 814 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.754.792 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 78 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hacienda Puerta Campeche, a Luxury Collection Hotel, Campeche - Campeche
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 78 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.402.910 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 681 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Hotel Francis Drake By Dot Tradition - Campeche
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 681 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.454.630 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 837 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

City Express Campeche - Campeche
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 837 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.454.630 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Terracota Corner Rooms - Campeche
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
761.949 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Maya Campeche Hotel - Campeche
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
992.843 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 833 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

H177 Hotel - Campeche
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 833 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.223.736 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Socaire - Campeche
Đã cho điểm #12
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.629.878 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel Viatger Inn - Campeche
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
738.860 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0

Hotel Barranquilla - Campeche
Đã cho điểm #14
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
577.234 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,3
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,5

Hotel U Xul Kah - Campeche
Đã cho điểm #15
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
646.502 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Campeche Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Campeche Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Campeche Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Campeche Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Campeche Intl?

Ở chỗ nào tại Campeche?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Campeche Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Campeche

Thắng cảnh ở Campeche