Khách sạn gần sân bay Sân bay Mérida Rejon

Khách sạn gần sân bay Sân bay Mérida Rejon

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Mérida Rejon

Rejon (MID) - Mérida, Yucatan, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Mérida Rejon

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 78 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,5

The Diplomat Boutique Hotel - Mérida
Đã cho điểm #1
9,9
Tuyệt hảo 9,9
Dựa trên 78 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.947.499 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Casa Lecanda Boutique Hotel - Mérida
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.789.007 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 257 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,8

Casa Del Maya Bed & Breakfast - Mérida
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 257 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.919.153 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Mansión Merida Hotel Boutique - Restaurant - Mérida
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.679.813 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 848 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Viva Merida Hotel Boutique - Mérida
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 848 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.390.930 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 897 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Boutique La Mision De Fray Diego - Mérida
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 897 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.056.446 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.130 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Hotel Del Gobernador - Mérida
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.380.331 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Residencial - Mérida
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.503.575 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 706 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Hostal La Ermita - Mérida
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 706 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
246.488 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.804 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Plaza Mirador - Mérida
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.804 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
936.653 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.669 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Hacienda Inn - Mérida
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.669 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.599 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 355 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2

Hotel San Jose - Mérida
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 355 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
517.624 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.753 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0

Hotel Ambassador Merida - Mérida
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.753 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
985.951 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.543 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Hotel Maria del Carmen - Mérida
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.543 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.207.790 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 862 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Hotel El Español Centro Historico - Mérida
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 862 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
813.409 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Mérida Rejon

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mérida Rejon có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mérida Rejon đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mérida Rejon cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Mérida Rejon?

Ở chỗ nào tại Mérida?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Mérida Rejon bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.