Khách sạn gần sân bay Sân bay Cardiff Wales

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cardiff Wales

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cardiff Wales

Cardiff Wales (CWL) - Cardiff, Wales, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cardiff Wales

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 205 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3

Saco Cardiff Cathedral Road - Cardiff
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 205 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.709.792 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 671 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

The Riverhouse - Cardiff
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 671 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.925.335 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,7

The Laurels Bed And Breakfast - Cardiff
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.770.604 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.495 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

voco St. David's Cardiff - Cardiff
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4.495 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.296.784 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.359 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Lincoln House Private Hotel - Cardiff
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.359 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.776.004 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Cfeleven - Cardiff
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.169.759 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 602 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Vale Resort - Cardiff
Đã cho điểm #7
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 602 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.202.865 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.250 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8

Austins Guest House - Cardiff
Đã cho điểm #8
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.019.254 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 211 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2

Tyrosa Rooms - Cardiff
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 211 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.244.424 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.333 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Copthorne Hotel Cardiff-Caerdydd - Cardiff
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.799.484 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Old Post House - Cardiff
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
33.763.796 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nosda Hostel - Cardiff
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.199.813 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Church Guest House - Cardiff
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.579.714 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Jolyons at No. 10 - Cardiff
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.169.759 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dexby Townhouse - Cardiff
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.302 ₫

Top Sân bay Cardiff Wales hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cardiff Wales

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cardiff Wales có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cardiff Wales đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cardiff Wales cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cardiff Wales?

Are there Cardiff Wales hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Cardiff?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cardiff Wales bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.