Khách sạn gần sân bay Sân bay Thường Châu

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thường Châu

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thường Châu

Changzhou (CZX) - Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thường Châu

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 120 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5

Changzhou Marriott Hotel - Thường Châu
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.626.171 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Sheraton Changzhou Xinbei Hotel - Thường Châu
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.374.972 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Fudu Grand Hotel Changzhou - Thường Châu
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.735.557 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3

Jinling Plaza Changzhou - Thường Châu
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.048 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Jin Jiang International Hotel Changzhou - Thường Châu
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.393.013 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Ramada Changzhou North - Thường Châu
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.212 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
2,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Ji Hotel Changzhou South Tongjiang Road Hotel - Thường Châu
Đã cho điểm #7
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.050.469 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hanting Express Changzhou South Tongjiang Road - Thường Châu
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
479.562 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bestay Hotel Express Changzhou Xixin Bridge - Thường Châu
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
959.124 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Jinjiang Inn Changzhou Xixin Bridge - Thường Châu
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
502.398 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Super 8 by Wyndham Changzhou Huai De Qiao - Thường Châu
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
913.451 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hanting Hotel Changzhou Changchai Branch - Thường Châu
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.050.469 ₫

Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

662.252 ₫

Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 5,6 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0

Greentree Inn Changzhou Times Square Hotel - Thường Châu
Đã cho điểm #14
5,6
Ổn 5,6
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
502.398 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
5,0
Tổng quát 5,1 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
5,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
5,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
2,5

570.907 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thường Châu

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thường Châu có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thường Châu đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thường Châu cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thường Châu?

Ở chỗ nào tại Thường Châu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thường Châu bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Thường Châu

Các khu vực ở Thường Châu