Khách sạn gần sân bay Sân bay Túc Châu Suzhou

Khách sạn gần sân bay Sân bay Túc Châu Suzhou

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Túc Châu Suzhou

Suzhou (SZV) - Túc Châu, Giang Tô, Trung Quốc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Túc Châu Suzhou

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 67 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
8,7

Hotel Nikko Suzhou - Túc Châu
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 67 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.572.498 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Suzhou Marriott Hotel Taihu Lake - Túc Châu
Đã cho điểm #2
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.624.884 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
7,8

Somerset Emerald City Suzhou - Túc Châu
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.847.522 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Shangri-La Suzhou - Túc Châu
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.297.475 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Express Suzhou Changjiang - Túc Châu
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.403.181 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,7

Element Suzhou Science and Technology Town - Túc Châu
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.847.522 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5

Holiday Inn Suzhou Taihu Lake - Túc Châu
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.081.385 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Holiday Inn Express Suzhou Taihu Lake - Túc Châu
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.496.726 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

China Garden Hotel - Túc Châu
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.302.152 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Jinjiang Inn Suzhou Mudu Zhujiang Rd - Túc Châu
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
654.818 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Suzhou Regalia Serviced Residences - Túc Châu
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.432.180 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Boutix Hotel Suzhou Amusement Land - Túc Châu
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.239.477 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

701.591 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5

Jinjiang Inn - Suzhou New District Tayuan Road - Túc Châu
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
724.977 ₫

Sạch sẽ
2,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Tổng quát 3,8 Tầm thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0

Vienna Hotel Suzhou fairyland - Túc Châu
Đã cho điểm #15
3,8
Tầm thường 3,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
701.591 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Túc Châu Suzhou

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Túc Châu Suzhou có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Túc Châu Suzhou đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Túc Châu Suzhou cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Túc Châu Suzhou?

Ở chỗ nào tại Túc Châu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Túc Châu Suzhou bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Túc Châu

Sân bay đã ghé năm Túc Châu