Khách sạn gần sân bay Sân bay Charlottetown

Khách sạn gần sân bay Sân bay Charlottetown

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Charlottetown

Charlottetown (YYG) - Charlottetown, PE, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Charlottetown

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 609 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7

The Sydney Boutique Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 609 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.002.817 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9

The Great George - Charlottetown
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.993.664 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 221 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Inn on the Harbour - Charlottetown
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.632.481 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 177 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Harbour House - Charlottetown
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.107.018 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 491 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

The Eden Hall Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 490 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.048.346 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 355 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0

Shipwright Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 355 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.571.228 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 516 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

The Holman Grand Hotel - Charlottetown
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 516 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.251.819 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 515 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

The Sonata Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 514 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.496.832 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 817 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Holiday Inn Express & Suites Charlottetown - Charlottetown
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 816 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.148.792 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Royalty Maples Cottages and Motel - Charlottetown
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.933.584 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 982 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Rodd Royalty - Charlottetown
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 982 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.374.326 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 670 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Canadas Best Value Inn & Suites-Charlottetown - Charlottetown
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 670 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.309.083 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,4

Sherwood Inn and Motel Charlottetown - Charlottetown
Đã cho điểm #13
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.252.993 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Banbridge Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.716.030 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 261 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Comfort Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.500.822 ₫

Top Sân bay Charlottetown hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Charlottetown

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Charlottetown có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Charlottetown đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Charlottetown cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Charlottetown?

Are there Charlottetown hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Charlottetown?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Charlottetown bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.