Khách sạn gần sân bay Sân bay Charlottetown

Khách sạn gần sân bay Sân bay Charlottetown

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Charlottetown

Charlottetown (YYG) - Charlottetown, PE, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Charlottetown

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 431 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9

The Sydney Boutique Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 431 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.018.764 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Inn on the Harbour - Charlottetown
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.891.592 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Dawson House B&B - Charlottetown
Đã cho điểm #3
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.285.384 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Shipwright Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.748.669 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

The Great George - Charlottetown
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.327.774 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

The Harbour House - Charlottetown
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.914.756 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 383 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

The Eden Hall Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 383 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.965.023 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 409 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

The Holman Grand Hotel - Charlottetown
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 409 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.555.479 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 593 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Tuyệt hảo 8,8
Ưu: Vị trí thuận lợi
Khuyết điểm: Bữa ăn sáng còn đơn điệu
Holiday Inn Express & Suites Charlottetown, An IHG Hotel - Charlottetown
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 593 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.405.143 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2

Royalty Maples Cottages and Motel - Charlottetown
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.993 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.027 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Rodd Royalty - Charlottetown
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.027 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.979 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 278 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Comfort Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 278 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.150.336 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 388 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Canadas Best Value Inn & Suites-Charlottetown - Charlottetown
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 388 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.380 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 273 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
8,4

Sherwood Inn and Motel Charlottetown - Charlottetown
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.223.767 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Banbridge Inn - Charlottetown
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.536.947 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Charlottetown

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Charlottetown có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Charlottetown đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Charlottetown cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Charlottetown?

Ở chỗ nào tại Charlottetown?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Charlottetown bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.