Khách sạn gần sân bay Sân bay Chennai

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chennai

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Chennai

Chennai (MAA) - Chennai, Tamil Nadu, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Chennai

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 195 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Radisson Blu Hotel Chennai - Chennai
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.029.592 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.194 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Trident Chennai - Chennai
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.194 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.935.651 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Ngh Transit Hotel - Chennai
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
446.219 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Value Hotel - Chennai
Đã cho điểm #4
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
422.734 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Rithikha Inn - Chennai
Đã cho điểm #5
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.953 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Deluxe Hotel - Chennai
Đã cho điểm #6
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
469.705 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Kek Accommodation - Chennai
Đã cho điểm #7
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
452.326 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Manickam Grand - Chennai
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.261 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mahalaya Residency - Chennai
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.953 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,2
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 148 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,2
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,2
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
6,7

Mount Manor - Chennai
Đã cho điểm #10
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.557 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,3

Saibala Grand Airport Hotel - Chennai
Đã cho điểm #11
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.923 ₫

Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Tổng quát 3,2 Tầm thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0

Hotel Mars - Chennai
Đã cho điểm #12
3,2
Tầm thường 3,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.527 ₫

Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Tổng quát 2,8 Tầm thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0

Hotel Mars Classic - Chennai
Đã cho điểm #13
2,8
Tầm thường 2,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.586 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 138 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,5

Avenue Hotel - Chennai
Đã cho điểm #14
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.468 ₫

Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 143 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,3
Tổng quát
4,8
Dịch vụ
6,1
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,4
Địa điểm
6,4
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
5,2
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
6,4

NK Grand Park Hotel - Chennai
Đã cho điểm #15
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.953 ₫

Top Sân bay Chennai hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Chennai

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chennai có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chennai đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chennai cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Chennai?

Are there Chennai hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Chennai?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Chennai bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Chennai

Sân bay đã ghé năm Chennai

Thắng cảnh ở Chennai