Khách sạn gần sân bay Sân bay Christchurch

Khách sạn gần sân bay Sân bay Christchurch

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Christchurch

Christchurch (CHC) - Christchurch, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Christchurch

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Westgrove B&B - Christchurch
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.808.608 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.155 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Commodore Airport Hotel - Christchurch
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.280.861 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 753 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

Airport Palms Motel - Christchurch
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 753 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.491.507 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7

Maples on Harewood - Christchurch
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.352.209 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Riccarton Motor Lodge - Christchurch
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.061.156 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 641 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Airport Christchurch Motel - Christchurch
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 641 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.061.156 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 335 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Airport Delta Motel - Christchurch
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.061.156 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.977 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Airport Gateway Motor Lodge - Christchurch
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.977 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.174.406 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,8
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.629 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,8
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,3
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Sudima Christchurch Airport - Christchurch
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.629 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.578.709 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 502 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Airport Birches Motel - Christchurch
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 502 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.993.205 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.024 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Airways Motel - Christchurch
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.024 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.857.305 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 11 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

St James Bed and Breakfast - Christchurch
Đã cho điểm #12
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 11 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.986.410 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 7.259 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Jucy Snooze Christchurch - Christchurch
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 7.259 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.653.455 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.423 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2

Airport Lodge Motel - Christchurch
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.423 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.970.555 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Christchurch

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Christchurch có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Christchurch đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Christchurch cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Christchurch?

Ở chỗ nào tại Christchurch?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Christchurch bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.