Khách sạn gần sân bay Sân bay Christchurch

Khách sạn gần sân bay Sân bay Christchurch

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Christchurch

Christchurch (CHC) - Christchurch, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Christchurch

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8

Maples on Harewood - Christchurch
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.810.938 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 700 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Airport Palms Motel - Christchurch
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 700 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.722.099 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 465 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Commodore Airport Hotel - Christchurch
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 465 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.058.402 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 813 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Airport Christchurch Motel - Christchurch
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 813 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.192.280 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 358 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Airport Delta Motel - Christchurch
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.118.041 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.366 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Sudima Christchurch Airport - Christchurch
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.366 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.796.338 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.390 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Airport Gateway Motor Lodge - Christchurch
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.390 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.746.845 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 720 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Airways Motel - Christchurch
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 720 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.251.918 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 559 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Airport Birches Motel - Christchurch
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 559 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.400.396 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.898 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Jucy Snooze Christchurch - Christchurch
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 3.898 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.078.694 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0

Airport Lodge Motel - Christchurch
Đã cho điểm #11
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.251.918 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

St James Bed and Breakfast - Christchurch
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.489.236 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Westgrove B&B - Christchurch
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.068.548 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Avonhead Garden Motel - Christchurch
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.410.542 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Christchurch

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Christchurch có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Christchurch đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Christchurch cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Christchurch?

Ở chỗ nào tại Christchurch?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Christchurch bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.