Khách sạn gần sân bay Sân bay Kaikoura

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kaikoura

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kaikoura

Kaikoura (KBZ) - Kaikoura, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kaikoura

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Nikau Lodge - Kaikoura
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.367.223 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 147 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Bendamere House Bed & Breakfast - Kaikoura
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 147 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.357.596 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 235 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Willowbank Motel - Kaikoura
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.878.376 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.863 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Kaikoura Quality Suites - Kaikoura
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.863 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.324.490 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 735 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1

The White Morph - Heritage Collection - Kaikoura
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 735 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.934.962 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 629 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Kaikoura TOP 10 Holiday Park - Kaikoura
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 629 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.782 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 264 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Admiral Court Motel Kaikoura - Kaikoura
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 264 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.700.165 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.324 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Kaikoura Gateway Motor Lodge - Kaikoura
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.324 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.091 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.263 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Bella Vista Motel Kaikoura - Kaikoura
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.263 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.901.855 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 55 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

The Point B&B - Kaikoura
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 55 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.465.368 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.029 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Sierra Beachfront Motel - Kaikoura
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.029 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.498 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 359 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Kaikoura Boutique Hotel - Kaikoura
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 359 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.700.165 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 829 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Alpine View Motel - Kaikoura
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 829 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.854.896 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0

Seaview Motel - Kaikoura
Đã cho điểm #14
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.301.010 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Austin Heights Quality Bed & Breakfast - Kaikoura
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.944.588 ₫

Top Sân bay Kaikoura hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kaikoura

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kaikoura có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kaikoura đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kaikoura?

Are there Kaikoura hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Kaikoura?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kaikoura bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.