Khách sạn gần sân bay Sân bay Picton Koromiko

Khách sạn gần sân bay Sân bay Picton Koromiko

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Picton Koromiko

Koromiko (PCN) - Picton, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Picton Koromiko

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 89 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Anchor Down Picton Bed & Breakfast - Picton
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 89 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.934.273 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 944 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Tombstone Motel, Lodge & Backpackers - Picton
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 944 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
446.010 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.558 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Broadway Motel - Picton
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.558 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.042.254 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.738 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

High Street Living Motel - Picton
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.738 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.478.874 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 811 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Jasmine Court Motel - Picton
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 811 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.202 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 118 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Escape To Picton - Picton
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.342.724 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.625 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Harbour View Motel - Picton
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.948.357 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 542 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

Tasman Holiday Parks Picton - Picton
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 542 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.549.296 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

The Gables B&B - Picton
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.746.479 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.834 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

Piwaka Lodge - Picton
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.834 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.244.132 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.587 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Picton Beachcomber Inn - Picton
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.807.512 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.031 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

The Villa - Picton
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.031 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
375.587 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 784 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Aaa Marlin Motel - Picton
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 784 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.549.296 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.268 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Aldan Lodge Motel - Picton
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.901.409 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sounds Vista Bed and Breakfast - Picton
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.840.376 ₫

Top Sân bay Picton Koromiko hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Picton Koromiko

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Picton Koromiko có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Picton Koromiko đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Picton Koromiko cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Picton Koromiko?

Are there Koromiko hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Picton?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Picton Koromiko bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.