Khách sạn gần sân bay Sân bay Blenheim

Khách sạn gần sân bay Sân bay Blenheim

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Blenheim

Blenheim (BHE) - Blenheim, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Blenheim

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 519 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Two Tree Lodge - Blenheim
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 519 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.329.299 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 716 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Ellena Court Motel - Blenheim
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 716 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.671.843 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 348 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Lugano Motor Lodge - Blenheim
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 348 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.580.498 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 630 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Phoenix Motor Inn - Blenheim
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 630 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.397.808 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 596 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1

Middle Park Motel - Blenheim
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 596 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.580.498 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 353 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Centre Court Motel - Blenheim
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 353 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.511.990 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 607 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Admirals Motor Lodge - Blenheim
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.260.791 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 267 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Blenheim Palms Motel - Blenheim
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 267 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.649.007 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 423 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Commodore Court Motel - Blenheim
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 423 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.420.644 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 427 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Knightsbridge Court Motor Lodge - Blenheim
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.580.498 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 422 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Marlborough Vintners Hotel - Heritage Collection - Blenheim
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.283.627 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 87 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8

ASURE Sundowner Motel - Blenheim
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 87 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.489.153 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 604 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Cherylea Motel - Blenheim
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 604 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.237.954 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

The Marlborough Lodge - Blenheim
Đã cho điểm #14
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
28.202.788 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Antria Boutique Lodge - Blenheim
Đã cho điểm #15
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.645.353 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Blenheim

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Blenheim có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Blenheim đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Blenheim cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Blenheim?

Ở chỗ nào tại Blenheim?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Blenheim bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Blenheim