Khách sạn gần sân bay Sân bay Nelson

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nelson

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nelson

Nelson (NSN) - Nelson, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nelson

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 634 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Tudor Lodge Motel - Nelson
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 634 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.824.135 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 407 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Arcadia Motel - Nelson
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 407 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.683.817 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 350 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Boutique Motel - Nelson
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 350 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.753.976 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 224 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Apex Motorlodge - Nelson
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 224 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.917.681 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Saxton Lodge - Nelson
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.432.180 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 498 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Greens Motel - Nelson
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 498 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.338.635 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

ASURE Fountain Resort Motel - Nelson
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.455.566 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 199 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8

Arrow Motel Apartments - Nelson
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 199 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.431 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 659 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

The Honest Lawyer, Ascend Hotel Collection - Nelson
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 659 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.987.840 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Tuscany Gardens Motor Lodge - Nelson
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.806.362 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Bella Vista Motel Nelson - Nelson
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.081.385 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 300 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Amber Court Motel - Nelson
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 300 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.908 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.112 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

The Beachcomber Hotel - Nelson
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.941.067 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 242 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Castles Motel - Nelson
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.158 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aloha Lodge Beachside Accommodation - Nelson
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.011.226 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nelson

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nelson có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nelson đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nelson cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nelson?

Ở chỗ nào tại Nelson?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nelson bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.