Khách sạn gần sân bay Sân bay Wellington

Khách sạn gần sân bay Sân bay Wellington

Wellington (WLG) - Wellington, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Wellington

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Wellington

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 345 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Ohtel Wellington - Wellington - Phòng ngủ
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.094.992 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 620 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Liberty Apartment Hotel - Wellington
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 620 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.647.077 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 759 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Bella Vista Motel Wellington - Wellington - Phòng ngủ
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 759 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.130.568 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.477 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Tory Hotel - Wellington - Phòng khách
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.477 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.913.922 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.346 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

QT Wellington - Wellington - Hành lang
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.346 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.239.680 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 911 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Southgate Motor Inn - Wellington - Phòng khách
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 910 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.236.098 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 289 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0

Haka House Wellington - Wellington - Phòng ngủ
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 289 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
882.494 ₫

Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
8,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Airport Motel - Wellington
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.369.306 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 4.598 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Copthorne Hotel Wellington, Oriental Bay - Wellington - Nhà hàng
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 4.598 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.131.649 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.904 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,9
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7

Brentwood Hotel - Wellington - Lễ tân
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.904 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.723.340 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Airport Motor Lodge - Wellington
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.876.050 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ascot Motor Lodge - Wellington - Toà nhà
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.748.792 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Beachfront Wellington Bed And Breakfast - Wellington
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.316.111 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Acorns Wellington - Wellington
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.618.988 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,8

747 Motel & Car Hire - Wellington
Đã cho điểm #15
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.100.790 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Wellington

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Wellington có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Wellington đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Wellington cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Wellington?

Ở chỗ nào tại Wellington?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Wellington bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.