Khách sạn gần sân bay Sân bay Wellington

Khách sạn gần sân bay Sân bay Wellington

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Wellington

Wellington (WLG) - Wellington, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Wellington

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 353 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Ohtel Wellington - Wellington
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 353 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.404.136 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 816 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Bella Vista Motel Wellington - Wellington
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 816 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.336.467 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.359 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

QT Wellington - Wellington
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 3.359 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.592.106 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Distinction Wellington Century City Hotel - Wellington
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.289.474 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 586 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Southgate Motor Inn - Wellington
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 586 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.218.985 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.608 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Copthorne Hotel Wellington, Oriental Bay - Wellington
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 4.608 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.558.271 ₫

Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Airport Motel - Wellington
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.255.640 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.497 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Apollo Lodge Motel - Wellington
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.497 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.383.459 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.513 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Richmond Guest House - Wellington
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.513 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.973.685 ₫

Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Beachfront Wellington Bed And Breakfast - Wellington
Đã cho điểm #10
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.138.158 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.779 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5

Brentwood Hotel - Wellington
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.779 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.396.617 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Airport Motor Lodge - Wellington
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.655.076 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

747 Motel - Wellington
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.161.655 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ascot Motor Lodge - Wellington
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.725.564 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Acorns Wellington Bed and Breakfast - Wellington
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.340.931 ₫

Top Sân bay Wellington hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Wellington

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Wellington có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Wellington đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Wellington cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Wellington?

Are there Wellington hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Wellington?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Wellington bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.