Khách sạn gần sân bay Sân bay Coxen Hole Roatan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Coxen Hole Roatan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Coxen Hole Roatan

Roatan (RTB) - Coxen Hole, Honduras
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Coxen Hole Roatan

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Cocolobo - Coxen Hole
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.716.529 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 388 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
6,8

Infinity Bay, Spa & Beach Resort - Coxen Hole
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 388 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.987.073 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Las Rocas Resort And Dive Center - Coxen Hole
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.908.588 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Posada Arco Iris - Coxen Hole
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.800.555 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 279 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,7
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1

Paradise Beach Hotel - Coxen Hole
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 279 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.771.007 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hacienda Caribe Tesoro - Coxen Hole
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.416.436 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Foster's West Bay Resort - Coxen Hole
Đã cho điểm #7
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.116.344 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 10 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Barefoot Cay Resort - Coxen Hole
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 10 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.409.973 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Clarion Suites Roatan at Pineapple Villas - Coxen Hole
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.631.579 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
2,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Mayan Princess Beach & Dive Resort - Coxen Hole
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.440.444 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Pristine Bay Resort - Coxen Hole
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.724.839 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
2,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 88 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,4

Henry Morgan Hotel & Beach Resort - Coxen Hole
Đã cho điểm #12
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 88 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.747.923 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
5,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,8

Fantasy Island Beach Resort - Coxen Hole
Đã cho điểm #13
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.078.486 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Media Luna Resort & Spa - Coxen Hole
Đã cho điểm #14
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.687.904 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Tổng quát 4,9 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0

Hotel La Quinta Roatan - Coxen Hole
Đã cho điểm #15
4,9
Ổn 4,9
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.126 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Coxen Hole Roatan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coxen Hole Roatan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coxen Hole Roatan đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coxen Hole Roatan cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Coxen Hole Roatan?

Ở chỗ nào tại Coxen Hole?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Coxen Hole Roatan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.