Khách sạn gần sân bay Sân bay Curitiba Afonso Pena

Khách sạn gần sân bay Sân bay Curitiba Afonso Pena

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Curitiba Afonso Pena

Afonso Pena (CWB) - Curitiba, Paraná, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Curitiba Afonso Pena

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.404 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Slim Curitiba Av. das Torres by Slaviero Hotéis - Curitiba
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.404 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.708 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.122 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Rockefeller By Slaviero Hotéis - Curitiba
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.180 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.408 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Lizon Curitiba Hotel - Curitiba
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.408 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.026 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.876 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Nacional Inn Curitiba Torres - Curitiba
Đã cho điểm #4
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.876 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.147 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.063 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Lira Hotel - Curitiba
Đã cho điểm #5
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.063 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.188 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.984 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Victoria Villa Curitiba - Curitiba
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.984 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.985 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Real Plaza Flat Service - Curitiba
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.749 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.676 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Bristol Portal Do Iguaçu Hotel - Curitiba
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.708 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 2.134 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Hotel Itamaraty - Curitiba
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 2.134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
798.310 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Golden Park Curitiba - Curitiba
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.708 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 7.122 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

Rede Andrade Mercado Hotel - Curitiba
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 7.122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.432 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 6.849 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Rede Andrade Vernon - Curitiba
Đã cho điểm #12
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 6.849 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.432 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Slaviero Executive Pinhais - Curitiba
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
40.666.824 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 1.417 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,6

Hara Palace Hotel - Curitiba
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 1.417 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
727.871 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villagio Hotel - Curitiba
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.615.873 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Curitiba Afonso Pena

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Curitiba Afonso Pena có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Curitiba Afonso Pena đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Curitiba Afonso Pena cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Curitiba Afonso Pena?

Ở chỗ nào tại Curitiba?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Curitiba Afonso Pena bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.