Khách sạn gần sân bay Sân bay Joinville Cubatao

Khách sạn gần sân bay Sân bay Joinville Cubatao

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Joinville Cubatao

Cubatao (JOI) - Joinville, Santa Catarina, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Joinville Cubatao

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 644 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel 10 Joinville - Joinville
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 644 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.209.965 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.724 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Comfort Inn Joinville - Joinville
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.724 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.115.066 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.289 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Bristol Sabrina Hotel - Joinville
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.289 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.891 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.117 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Bourbon Joinville Convention Hotel - Joinville
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.304.864 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 626 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Principe Hotel - Joinville
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 626 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
830.368 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.914 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Le Canard Joinville - Joinville
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.914 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.717 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.405 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Avenida Palace Hotel - Joinville
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.405 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.093 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 669 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Blue Tree Towers Joinville - Joinville
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 669 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.209.965 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.575 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Hotel Tannenhof - Joinville
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.891 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.058 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Ibis Joinville - Joinville
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.058 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.067.616 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 426 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Mercure Joinville Prinz - Joinville
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 426 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.399.763 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.502 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Slim Joinville by Slaviero Hotéis - Joinville
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.502 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.020.167 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 555 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Hotel Joinvillense - Joinville
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 555 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
806.643 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Joinville Hostel & Pousada - Joinville
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
355.635 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Trocadero - Joinville
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.405.694 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Joinville Cubatao

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Joinville Cubatao có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Joinville Cubatao đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Joinville Cubatao cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Joinville Cubatao?

Ở chỗ nào tại Joinville?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Joinville Cubatao bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.