Khách sạn gần sân bay Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương

Khách sạn gần sân bay Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương

Quốc tế Liên Khương (DLI) - Da Lat, Việt Nam
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0

Sam Tuyen Lam Resort - Da Lat
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.856.259 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 247 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
5,5
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,5
Đáng tiền
6,5
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Dalat Edensee Lake Resort & Spa - Da Lat
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.641.600 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Binh An Village Dalat - Da Lat
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.569.729 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.183 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Terracotta Hotel & Resort Dalat - Da Lat
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.642.076 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Lu Tan Villa - Da Lat
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.761.067 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 305 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0

Saigon Dalat Hotel - Da Lat
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 305 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.665.874 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 165 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Sammy Dalat Hotel - Da Lat
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.213.708 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,6
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,3

Hai Long Vuong Hotel - Da Lat
Đã cho điểm #8
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
261.781 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Yolo Camping House - Da Lat
Đã cho điểm #9
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
285.579 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 451 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,7
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Du Parc Hotel Dalat - Da Lat
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 451 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.261.305 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Villa Vista Hotel - Da Lat
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.356.497 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Duy Phuong Dalat Hotel - Da Lat
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
380.772 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nam Quang Hotel - Da Lat
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
356.973 ₫

Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 16 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,6
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
3,8
Thư thái
5,0
Địa điểm
3,8
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3

Green Valley Hotel - Da Lat
Đã cho điểm #14
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 16 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
237.982 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương?

Ở chỗ nào tại Da Lat?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Da Lat Quốc tế Liên Khương bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.