Khách sạn gần sân bay Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh

Quốc tế Cam Ranh (CXR) - Nha Trang, Việt Nam
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 398 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,4
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,8

Mia Resort Nha Trang - Nha Trang
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 398 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.789.878 ₫

Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 116 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,3
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,8
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,7
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,2

The Anam - Nha Trang
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.149.677 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 374 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
6,5
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,5
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Fusion Resort Cam Ranh - Nha Trang
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.924.683 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 79 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort - Nha Trang
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 79 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.893.260 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,7
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa - Nha Trang
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.310.147 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 144 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Diamond Bay Resort and Spa - Nha Trang
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.487.168 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 169 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,7
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
8,3

Merperle Hon Tam Resort - Nha Trang
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.662.509 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Verano Hotel - Nha Trang
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
815.544 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Paragon Villa Hotel - Nha Trang
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
839.530 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dessole Sea Lion Nha Trang - Nha Trang
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.622.692 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Blue Heaven Hotel - Nha Trang
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
263.853 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh?

Ở chỗ nào tại Nha Trang?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nha Trang Quốc tế Cam Ranh bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.