vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Zia Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Zia Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Zia Intl

Zia Intl (DAC) - Dhaka, Bangladesh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Zia Intl

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Golpata Bed & Breakfast - Dhaka
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
668.974 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Lakeshore Banani - Dhaka
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.521.338 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

The Way Dhaka - Dhaka
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.044.983 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 173 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Best Western Plus Maple Leaf - Dhaka
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 173 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.583.622 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Golden Tulip - The Grandmark Dhaka - Dhaka
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.698.962 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Amari Dhaka - Dhaka
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.906.575 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6

Hotel Lake Castle - Dhaka
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.644.753 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 125 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2

Le Méridien Dhaka - Dhaka
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.221.454 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Radisson Blu Dhaka Water Garden - Dhaka
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.783.161 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 95 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,6

Dhaka Regency Hotel and Resort - Dhaka
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 95 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.998.847 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 55 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Hotel Skylink Ltd. - Dhaka
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 55 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
945.791 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

Marino Hotel Uttara - Dhaka
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.868.513 ₫

Sạch sẽ
1,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
1,0
Tổng quát
2,0
Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá
Sạch sẽ
1,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
1,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
1,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
1,0
Tổng quát
2,0

Comfort Inn - Dhaka
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.514.418 ₫

Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,0
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9

Garden Residence - Dhaka
Đã cho điểm #14
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.868.513 ₫

Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 461 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,2

Richmond Hotel & Suites - Dhaka
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.222.607 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Zia Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Zia Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Zia Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Zia Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Zia Intl?

Ở chỗ nào tại Dhaka?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Zia Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Dhaka