Khách sạn gần sân bay Sân bay Fernando De Noronha

Khách sạn gần sân bay Sân bay Fernando De Noronha

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Fernando De Noronha

Fernando De Noronha (FEN) - Fernando de Noronha, Pernambuco, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Fernando De Noronha

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 269 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Pousada Lenda das Águas - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 269 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.489.432 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Pousada Maravilha - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
20.103.336 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 62 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Pousada Estrela do Mar Noronha - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 62 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.663.692 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 83 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Dolphin Hotel - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 83 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.464.538 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Teju-Açu Eco Pousada - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.550.963 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Pousada Leão Marinho - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.982.621 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 27 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Beco de Noronha Pousada - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #7
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 27 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.579.615 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,8

Pousada Mar Atlântico - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.767.497 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 234 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0

Pousada Zé Maria - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.601.691 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
3,8
Thư thái
3,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Pousada Fortaleza - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.029.592 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Pousada Ilha Bela - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.583.373 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ecocharme Pousada Pedra do Mar - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.015.970 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Solar De Loronha - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.405.825 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Raio de Sol - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.218.178 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Topazio - Fernando de Noronha
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.630.343 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Fernando De Noronha

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fernando De Noronha có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fernando De Noronha cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Fernando De Noronha?

Are there Fernando De Noronha hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Fernando de Noronha?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Fernando De Noronha bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Fernando de Noronha

Thắng cảnh ở Fernando de Noronha