Khách sạn gần sân bay Sân bay Glasgow Prestwick

Khách sạn gần sân bay Sân bay Glasgow Prestwick

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Glasgow Prestwick

Prestwick (PIK) - Glasgow, Scotland, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Glasgow Prestwick

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 448 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Lochinver Guesthouse - Ayr
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 448 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.419.168 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 288 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7

Bythesea Guest House - Ayr
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 288 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.279.600 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 263 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Miller House - Ayr
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 263 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.256.339 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 76 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Turas-Mara Guesthouse - Ayr
Đã cho điểm #4
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 76 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.349.384 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 381 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Beechwood Ensuite Guest House - Ayr
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.419.168 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 333 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Daviot House - Ayr
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.605.258 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 548 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Hotel Kylestrome Bar & Grill - Ayr
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 548 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.535.706 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 574 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

The Arrandale Hotel - Ayr
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 574 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.349.384 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 943 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Savoy Park Hotel - Ayr
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 943 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.396.139 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 939 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Western House Hotel - Ayr
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 939 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.047.221 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

The Burnside Guest House - Ayr
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.140.033 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.192 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Fairfield House Hotel - Ayr
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.884.392 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 964 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Horizon Hotel - Ayr
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 964 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.372.645 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

St Andrews - Ayr
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.675.041 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Afton Villa Bed And Breakfast - Ayr
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.721.331 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Glasgow Prestwick

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Glasgow Prestwick có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Glasgow Prestwick đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Glasgow Prestwick cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Glasgow Prestwick?

Ở chỗ nào tại Glasgow?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Glasgow Prestwick bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.