Khách sạn gần sân bay Sân bay Glasgow Prestwick

Khách sạn gần sân bay Sân bay Glasgow Prestwick

Prestwick (PIK) - Glasgow, Scotland, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Glasgow Prestwick

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Glasgow Prestwick

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 400 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Lochinver Guest House - Ayr
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 400 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.656.593 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Bythesea Guest House - Ayr
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.315.379 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 350 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Miller House - Ayr
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 350 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.412.869 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 411 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Beechwood Ensuite Guest House - Ayr
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 411 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.510.359 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 732 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

The Arrandale Hotel - Ayr
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 731 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.778.455 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 700 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1

The Kylestrome - Ayr
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 700 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.265.903 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Burnside Guest House - Ayr
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.437.242 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.695 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Western House Hotel - Ayr
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.695 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.631.490 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.093 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6

Savoy Park Hotel - Ayr
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.090 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.265.903 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.874 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Fairfield House Hotel - Ayr
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.874 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.387.766 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.571 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Horizon Hotel - Ayr
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.571 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.412.869 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 612 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

The Ayrshire and Galloway - Ayr
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 613 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.534.731 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1.436 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,2

Mercure Ayr Hotel - Ayr
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1.440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.752 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

St. Andrews Hotel - Ayr
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.362.662 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Afton Villa Bed and Breakfast - Ayr
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.803.559 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Glasgow Prestwick

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Glasgow Prestwick có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Glasgow Prestwick đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Glasgow Prestwick cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Glasgow Prestwick?

Ở chỗ nào tại Glasgow?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Glasgow Prestwick bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.