vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Genoveva

Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Genoveva

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Santa Genoveva

Santa Genoveva (GYN) - Goiânia, Goiás, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Santa Genoveva

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.030 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6

Plaza Inn Breeze Aeroporto - Goiânia
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.030 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
893.267 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.879 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Mega Moda Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.879 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
847.458 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.964 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Umuarama Plaza Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.964 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
755.841 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.948 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Plaza Inn Augustus - Goiânia
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.948 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
710.033 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 831 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Go Inn Estação Goiânia - Goiânia
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 831 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
549.703 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 456 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Hotel Belugi - Goiânia
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 456 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
458.086 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 362 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Aton Plaza Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
572.607 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.176 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Oft Place Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
503.894 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Hotel 44 - Goiânia
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
274.852 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.124 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

Hotel Araguaia Goiania - Goiânia
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.124 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
320.660 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.537 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Oft Garden hotel - Goiânia
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.537 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
595.511 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 386 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Mangabeiras Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
412.277 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 327 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

Euro Plaza Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 327 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
458.086 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 868 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1

Hotel Cerrado - Goiânia
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 868 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
297.756 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 4.065 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,6

Biss Inn Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 4.065 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
480.990 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Santa Genoveva

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Genoveva có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Genoveva đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Genoveva cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Santa Genoveva?

Ở chỗ nào tại Goiânia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Santa Genoveva bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.