Khách sạn gần sân bay Sân bay Goiânia Santa Genoveva

Khách sạn gần sân bay Sân bay Goiânia Santa Genoveva

Santa Genoveva (GYN) - Goiânia, Goiás, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Goiânia Santa Genoveva

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Goiânia Santa Genoveva

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.660 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

Plaza Inn Breeze Aeroporto - Goiânia
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.660 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.554.908 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.138 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Mega Moda Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.117.590 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.952 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Plaza Inn Augustus - Goiânia
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.952 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.239.068 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.492 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Umuarama Plaza Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #4
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.492 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.141.886 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.164 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Oft Garden hotel - Goiânia
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.164 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
898.932 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.133 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Hotel Rio Vermelho - Goiânia
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
898.932 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 516 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1

Aton Plaza Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 516 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.020.409 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 345 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

M & A Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
583.091 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.694 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Oft Place Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.694 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
777.454 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 2.219 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Oft San Conrado Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 2.219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
898.932 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 700 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9

Euro Plaza Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 700 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
898.932 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 570 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3

Mangabeiras Hotel - Goiânia
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 570 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.568 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 2.974 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1

Hotel Cerrado - Goiânia
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 2.974 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
728.863 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,0
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 809 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
5,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0

Hotel 44 - Goiânia
Đã cho điểm #14
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 809 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.113 ₫

Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
5,1
Dịch vụ
6,1
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 4.777 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
5,1
Dịch vụ
6,1
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,3

Biss Inn - Goiânia
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 4.777 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
850.341 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Goiânia Santa Genoveva

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Goiânia Santa Genoveva có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Goiânia Santa Genoveva đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Goiânia Santa Genoveva?

Ở chỗ nào tại Goiânia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Goiânia Santa Genoveva bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.