vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thalerhof

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thalerhof

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thalerhof

Thalerhof (GRZ) - Graz, Áo
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thalerhof

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 837 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Amedia Luxury Suites - Graz
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 837 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.641.857 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.603 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Augarten Art Hotel - Graz
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.603 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.560.763 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 649 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Hotel Aton - Graz
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 649 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.917.529 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 970 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Jufa Hotel Graz Süd - Graz
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 970 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.435.103 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 584 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Kern Buam - Graz
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 584 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.747 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.050 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Jufa Hotel Graz - Graz
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.050 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.067.540 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.298 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

roomz Graz - Graz
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.343.212 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 379 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Meyers Gasthof, Fam. Orthacker - Graz
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 379 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.240.524 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.267 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Best Western Plus Plaza Hotel Graz - Graz
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.267 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.297.267 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 441 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2

Haus Mobene - Hotel Garni - Graz
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 441 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.320.239 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Hotel Gasthof Pendl - Graz
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.297.267 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 724 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1

Hotel Greenrooms - Graz
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 724 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.309.442 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2

Hotel Camellia - Graz
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.848.611 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 242 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3

Pension - Alt - Strassgang - Graz
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
941.880 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Paradies - Graz
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.677.005 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thalerhof

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thalerhof có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thalerhof đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thalerhof cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thalerhof?

Ở chỗ nào tại Graz?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thalerhof bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.