vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vienna Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vienna Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vienna Intl

Vienna Intl (VIE) - Vienna, Áo
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vienna Intl

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Primus Hotel & Apartments - Vienna
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.725.607 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 7.856 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

NH Vienna Airport Conference Center - Vienna
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 7.856 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.840.129 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 12.460 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
5,7
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Moxy Vienna Airport - Vienna
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 12.460 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.175.905 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.483 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Tuyệt hảo 10,0
Ưu: Alles perfekt!
Jufa Hotel Wien City - Vienna
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4.483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.786.533 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 338 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Pension Weber - Vienna
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.389.831 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 943 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Hotel König - Vienna
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 943 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.992.671 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 690 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Simm's Hotel - Vienna
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.519.469 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.291 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Hotel Asperner Lowe - Vienna
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.611.086 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 189 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Actilingua Apartment Hotel - Vienna
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 189 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.313.331 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3

Hotel Eitljorg - Vienna
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.443.427 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Pension am Kurpark - Vienna
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.714.613 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.041 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0

roomz Vienna Gasometer - Vienna
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.041 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.519.469 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 608 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9

Hahn Hotel Vienna City - Vienna
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 608 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.288 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 7.383 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8

Ibis Budget Wien Sankt Marx - Vienna
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 7.383 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.586 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pension Peck - Vienna
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.328.448 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vienna Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vienna Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vienna Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vienna Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vienna Intl?

Ở chỗ nào tại Vienna?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vienna Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.