Khách sạn gần sân bay Sân bay Vienna Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vienna Intl

Vienna Intl (VIE) - Vienna, Áo
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Vienna Intl

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vienna Intl

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 13.940 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

NH Vienna Airport Conference Center - Vienna
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 13.940 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.194.100 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 7.052 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Jufa Hotel Wien - Vienna
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 7.052 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.731.042 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.074 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Primus Hotel & Apartments - Vienna
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.074 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.804.195 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 421 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Simm's Hotel - Vienna
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.316.265 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 12.624 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Moxy Vienna Airport - Vienna
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 12.624 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.706.414 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2

Pension Weber - Vienna
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.852.719 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.136 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Hotel König - Vienna
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.535.967 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 997 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7

Hotel Asperner Löwe - Vienna
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 997 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.169.959 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Hotel Eitljorg - Vienna
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.974.397 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
7,5

Pension am Kurpark - Vienna
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.852.963 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 386 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Hahn Hotel Vienna City - Vienna
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.365.033 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 10.314 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Ibis Budget Wien Sankt Marx - Vienna
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 10.314 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.926.360 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

roomz Vienna Gasometer - Vienna
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.032.432 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pension Peck - Vienna
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.633.748 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Amelie Apartment Hotel - Vienna
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.974.641 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vienna Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vienna Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vienna Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vienna Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vienna Intl?

Ở chỗ nào tại Vienna?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vienna Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.