Khách sạn gần sân bay Sân bay Irkutsk

Khách sạn gần sân bay Sân bay Irkutsk

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Irkutsk

Irkutsk (IKT) - Irkutsk, Irkutsk, Nga
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Irkutsk

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.796 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Rolling Stones Hostel - Irkutsk
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1.796 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
228.363 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Kupechesky Dvor - Irkutsk
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.621.375 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 633 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Hotel 7 Dorog - Irkutsk
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 633 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.210.322 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 156 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Sun Hotel - Irkutsk
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 156 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.804.065 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 218 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Baikal Business Centre - Irkutsk
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.712.720 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.407 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Matreshka - Irkutsk
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.407 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
936.287 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 523 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Zvezda - Irkutsk
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 523 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.370.176 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 461 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hotel Europe - Irkutsk
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.324.504 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 198 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Delta Business Hotel - Irkutsk
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.141.814 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Elektra Hotel - Irkutsk
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.379.768 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 198 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Baikal North Sea - Irkutsk
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.347.340 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Irkutsk City Lodge - Hostel - Irkutsk
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
776.433 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5

Hotel Lotos - Irkutsk
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
639.416 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Lazurny Bereg - Irkutsk
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.187.486 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Taormina - Irkutsk
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
525.235 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Irkutsk

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Irkutsk có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Irkutsk đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Irkutsk cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Irkutsk?

Ở chỗ nào tại Irkutsk?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Irkutsk bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Irkutsk