Khách sạn gần sân bay Sân bay Johannesburg Lanseria

Khách sạn gần sân bay Sân bay Johannesburg Lanseria

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Johannesburg Lanseria

Lanseria (HLA) - Johannesburg, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Johannesburg Lanseria

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Villa Schreiner Guest House - Johannesburg
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.005.613 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.418 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Sunsquare Montecasino - Johannesburg
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.418 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.198.317 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.012 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Palazzo - Johannesburg
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.012 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.209.542 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 756 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Southern Sun Montecasino - Sandton
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.970.066 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 568 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,6
Nhân viên
5,3
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

City Lodge Hotel Fourways - Johannesburg
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 568 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.730.590 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 755 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Indaba Hotel - Johannesburg
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 755 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.520.113 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 881 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Misty Hills Country Hotel - Johannesburg
Đã cho điểm #7
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 881 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.385.407 ₫

Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Little Tuscany Boutique Hotel - Johannesburg
Đã cho điểm #8
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.829.748 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Zulu Nyala Country Manor - Johannesburg
Đã cho điểm #9
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.081.385 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Birdsong Guest House - Pretoria
Đã cho điểm #10
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.005.613 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Flintstones Guest House Fourways - Sandton
Đã cho điểm #11
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
935.454 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Protea Ridge Estate - Johannesburg
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.145.931 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Lourie Lodge - Johannesburg
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.917.681 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aloe Lane Guest Lodge - Johannesburg
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.221.703 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Twin Waters Guest House - Johannesburg
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
982.227 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Johannesburg Lanseria

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Johannesburg Lanseria có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Johannesburg Lanseria đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Johannesburg Lanseria cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Johannesburg Lanseria?

Ở chỗ nào tại Johannesburg?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Johannesburg Lanseria bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.