vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lanseria

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lanseria

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Lanseria

Lanseria (HLA) - Johannesburg, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Lanseria

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Villa Schreiner Guest House - Johannesburg
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.218.952 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 468 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Palazzo - Johannesburg
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 468 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.955.842 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
5,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.195 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
5,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Sunsquare Montecasino - Johannesburg
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.345.907 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 451 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Southern Sun Montecasino - Sandton
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 451 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.943.883 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

City Lodge Hotel Fourways - Johannesburg
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.494.941 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Ash Manor - Sandton
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.770.930 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 205 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
9,4
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
9,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Indaba Hotel - Johannesburg
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 205 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.184.913 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Lourie Lodge - Johannesburg
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.012.420 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 566 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8

Misty Hills Country Hotel - Johannesburg
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 566 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.058.878 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Zulu Nyala Country Manor - Johannesburg
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.322.908 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Birdsong Guest House - Pretoria
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
896.965 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Protea Ridge Estate - Johannesburg
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.126.955 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aloe Lane Guest Lodge - Johannesburg
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.184.913 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0

Twin Waters Guest House - Johannesburg
Đã cho điểm #14
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
965.962 ₫

Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,0
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,0
Sạch sẽ
4,6
Thư thái
5,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
5,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,3

Flintstones Guest House Fourways - Sandton
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.241.951 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Lanseria

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lanseria có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lanseria đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lanseria cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Lanseria?

Ở chỗ nào tại Johannesburg?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Lanseria bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.