vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay OR Tambo

Khách sạn gần sân bay Sân bay OR Tambo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay OR Tambo

OR Tambo (JNB) - Johannesburg, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay OR Tambo

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 976 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Sunrock Guesthouse - Kempton Park
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 976 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.769.709 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 585 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6

Intercontinental Johannesburg O.R Tambo Airport - Kempton Park
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 585 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.297.403 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
5,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.859 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
5,7
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
5,7
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3

Premier Hotel O.R. Tambo - Kempton Park
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.859 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.838.658 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.707 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
4,6
Thư thái
2,0
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
3,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

The Aviator Hotel Or Tambo International Airport - Kempton Park
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.707 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.218.111 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.108 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Aero Guest Lodge - Johannesburg
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.218.111 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,9
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 474 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,9
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
3,0
Địa điểm
3,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
3,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
5,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,9
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

City Lodge Hotel at OR Tambo International Airport - Kempton Park
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 474 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.815.675 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.488 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Protea Hotel by Marriott O.R. Tambo Airport - Johannesburg
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.488 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.137.440 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.127 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Garden Court Or Tambo International Airport - Johannesburg
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.930.591 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 730 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Emerald Guesthouse - Kempton Park
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 730 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
896.346 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,2
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 204 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
1,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
3,6
Địa điểm
4,0
Tổng quát
7,3
Nhân viên
3,3
Đáng tiền
3,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2

Peermont D'Oreale Grande at Emperors Palace - Kempton Park
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.309.125 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.956 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
5,1
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2

Southern Sun Or Tambo International Airport - Johannesburg
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.956 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.505.172 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 937 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
4,6
Địa điểm
4,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
4,6
Đáng tiền
4,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3

Airport Inn Bed And Breakfast - Kempton Park
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 937 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
850.380 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.166 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0

Dove's Nest Guest House - Kempton Park
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.447.944 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 490 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,4

Protea Hotel by Marriott Transit O.R. Tambo Airport - Johannesburg
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 490 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.964.836 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Terrylin Backpackers - Adults Only - Kempton Park
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
804.413 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay OR Tambo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay OR Tambo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay OR Tambo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay OR Tambo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay OR Tambo?

Ở chỗ nào tại Johannesburg?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay OR Tambo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.