vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Tribhuvan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Tribhuvan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Tribhuvan

Tribhuvan (KTM) - Kathmandu, Nepal
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Tribhuvan

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

The Dwarika's Hotel - Kathmandu
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.727.899 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 472 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Taleju Boutique Hotel - Kathmandu
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
872.561 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 398 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Hotel Mums Home - Kathmandu
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 398 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
734.788 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Hotel Harmika - Kathmandu
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.561.424 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel Tibet International - Kathmandu
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.836.970 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
6,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 299 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
6,6
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
4,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Hyatt Regency Kathmandu - Kathmandu
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 299 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.722.159 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 10 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Hotel Siddhi Manakamana - Kathmandu
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 10 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.423.651 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 93 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Shiva Shankar Hotel - Kathmandu
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 93 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
459.243 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 191 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Regal Airport Hotel - Kathmandu
Đã cho điểm #9
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
918.485 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6

Boudha Stupa View Guest House - Kathmandu
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
711.826 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 352 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0

Meridian Suite Hotel - Kathmandu
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 352 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
688.864 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,9

Hotel Nandini - Kathmandu
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
780.712 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 68 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,5

Airport Hotel - Kathmandu
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 68 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.768.083 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0

Pashupati Darshan - Kathmandu
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
229.622 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Sunset View - Kathmandu
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.102.182 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Tribhuvan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tribhuvan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tribhuvan đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tribhuvan cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Tribhuvan?

Ở chỗ nào tại Kathmandu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Tribhuvan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.