Khách sạn gần sân bay Sân bay Pokhara

Khách sạn gần sân bay Sân bay Pokhara

Pokhara (PKR) - Pokhara, Nepal
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Pokhara

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Pokhara

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Hotel Silver Oaks Inn - Pokhara - Hàng hiên
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
839.909 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 163 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Temple Tree Resort & Spa - Pokhara - Hàng hiên
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 163 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.275.183 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hotel Mountain View - Lakeside Pokhara - Pokhara
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
559.939 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 133 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Nanohana Lodge - Pokhara
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
305.422 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Butterfly Lodge - Pokhara - Toà nhà
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
636.295 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 227 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
10,0

Hotel Adam - Pokhara
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 227 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
789.005 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 160 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Barahi Pokhara - Pokhara - Phòng ngủ
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 160 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.672.436 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 78 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The North Face Inn - Pokhara - Phòng ngủ
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 78 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
712.650 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 330 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

Hotel Orchid - Pokhara - Phòng ngủ
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 330 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
483.584 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 298 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel City Inn - Mountain View - Pokhara
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
992.619 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,8

Hotel Pokhara Grande - Pokhara - Hành lang
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.367.015 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0

The Lakeside Retreat - Pokhara - Toà nhà
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.852.162 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Utsab Himalaya - Pokhara - Hành lang
Đã cho điểm #13
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.094.427 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0

Hotel The Kantipur - Pokhara - Toà nhà
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.393.485 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Asia - Pokhara - Ban công
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
814.457 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Pokhara

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pokhara có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pokhara đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pokhara cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Pokhara?

Ở chỗ nào tại Pokhara?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Pokhara bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Pokhara