Khách sạn gần sân bay Sân bay Pokhara

Khách sạn gần sân bay Sân bay Pokhara

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Pokhara

Pokhara (PKR) - Pokhara, Nepal
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Pokhara

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 236 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Cherry Garden - Pokhara
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
281.757 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 258 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Hotel Silver Oaks Inn - Pokhara
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 258 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
516.554 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Hotel Mountain View - Lakeside Pokhara - Pokhara
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
352.196 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9

Butterfly Lodge - Pokhara
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
446.115 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 76 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Nanohana Lodge - Pokhara
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 76 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
258.277 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0

Hotel Yeti - Pokhara
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.513 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Hotel City Inn - Mountain View - Pokhara
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.749 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 249 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Hotel Orchid - Pokhara
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 249 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
422.635 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Hotel Splendid View - Pokhara
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.009.627 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Peace Guest House Pokhara - Pokhara
Đã cho điểm #10
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
328.716 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Hotel The Kantipur - Pokhara
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.188 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

The Lakeside Retreat - Pokhara
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.019.254 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Utsab Himalaya - Pokhara
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
821.790 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Asia - Pokhara
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
821.790 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 26 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
5,8
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,3

Hotel Pokhara Grande - Pokhara
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 26 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.817.563 ₫

Top Sân bay Pokhara hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Pokhara

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pokhara có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pokhara đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pokhara cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Pokhara?

Are there Pokhara hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Pokhara?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Pokhara bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Pokhara