Khách sạn gần sân bay Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra

Khách sạn gần sân bay Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra

Netaji S. Chandra (CCU) - Can-cút-ta, West Bengal, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 943 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Holiday Inn Kolkata Airport - Can-cút-ta
Đã cho điểm #1
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 943 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.070.394 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 648 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,8
Sạch sẽ
8,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,1
Tổng quát
7,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,2
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0

Howard Johnson by Wyndham Kolkata - Can-cút-ta
Đã cho điểm #2
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 648 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.334.254 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7

Ethnotel, Kolkata Airport - Can-cút-ta
Đã cho điểm #3
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.449.276 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
6,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,3

Golden Tulip Salt Lake City Kolkata - Can-cút-ta
Đã cho điểm #4
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.265.241 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
6,9

Celesta Kolkata - Can-cút-ta
Đã cho điểm #5
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.875.547 ₫

Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,3
Nhân viên
7,4
Đáng tiền
6,6
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 11 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,3
Nhân viên
7,4
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
5,3
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,5
Nhân viên
6,5
Đáng tiền
6,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,0

Ambuja Neotia Vista Hotel - Konnagar
Đã cho điểm #6
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 11 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
782.839 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

The Hotel Avisha - Can-cút-ta
Đã cho điểm #7
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
621.119 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

New Hotel White Palace - Can-cút-ta
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
621.119 ₫

Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,7
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
6,2
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,7
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
6,2
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,6
Nhân viên
5,3
Đáng tiền
4,6

Pipal Tree Hotel - Can-cút-ta
Đã cho điểm #9
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.748.333 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Raj Palace - Can-cút-ta
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
529.101 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Oyo 2924 Prabhu Niketan - Can-cút-ta
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.140.787 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
5,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,9

The Fern Residency Kolkata - Can-cút-ta
Đã cho điểm #12
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.223 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,4
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
4,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,6

Hotel O2 Oxygen - Can-cút-ta
Đã cho điểm #13
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.265.241 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,8

Hotel O2 Vip - Can-cút-ta
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.104.210 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,1
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,7

Fabhotel Shivangan - Can-cút-ta
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 32 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
598.114 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra?

Ở chỗ nào tại Can-cút-ta?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Can-cút-ta Netaji S. Chandra bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.