Khách sạn gần sân bay Sân bay La Paz El Alto Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Paz El Alto Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay La Paz El Alto Intl

El Alto Intl (LPB) - La Paz, Bolivia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay La Paz El Alto Intl

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel Rosario La Paz - La Paz
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 175 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Camino Real Aparthotel, Downtown - La Paz
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.640.723 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Casa de Piedra Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 801 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Las Brisas - La Paz
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 801 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
787.584 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 376 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel Europa - La Paz
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.617.559 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 343 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

La Casona Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 343 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.922.632 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 206 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Casa Fusion Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 206 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.042.391 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 349 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Alcalá Apart Hotel - La Paz
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 349 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.158.212 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Hotel Boutique El Consulado - La Paz
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.158.212 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Hotel Presidente - La Paz
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.640.723 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.218 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Sagarnaga - La Paz
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
671.763 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Hostal Naira - La Paz
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Hotel Monte Carlo - La Paz
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
810.749 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Cholet B&B Havana - La Paz
Đã cho điểm #14
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
648.599 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Rio Selva Resort Aranjuez - La Paz
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.853.139 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay La Paz El Alto Intl

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay La Paz El Alto Intl?

Ở chỗ nào tại La Paz?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay La Paz El Alto Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.