Khách sạn gần sân bay Sân bay La Paz El Alto Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Paz El Alto Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay La Paz El Alto Intl

El Alto Intl (LPB) - La Paz, Bolivia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay La Paz El Alto Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 310 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Casa Fusión - La Paz
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.180 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 194 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Hotel Europa - La Paz
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 194 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.888 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 145 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Hotel Rosario La Paz - La Paz
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 145 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.091 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 349 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Patio de Piedra Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 349 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.538 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Camino Real Aparthotel, Downtown - La Paz
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.183.612 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.597 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Las Brisas - La Paz
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.597 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.229 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 156 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

Hostal Naira - La Paz
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 156 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.267.904 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 458 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Alcalá Apart Hotel - La Paz
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.985 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

La Casona Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.652 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hotel Boutique El Consulado - La Paz
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.244.424 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.448 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Hotel Sagarnaga - La Paz
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.448 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.749 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 492 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Hostal La Posada De La Abuela - La Paz
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 492 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.188 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 159 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Monte Carlo - La Paz
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.147 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cholet B&B Havana - La Paz
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.998.122 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Rio Selva Resort Aranjuez - La Paz
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.878.376 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay La Paz El Alto Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Paz El Alto Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Paz El Alto Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Paz El Alto Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay La Paz El Alto Intl?

Are there El Alto Intl hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại La Paz?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay La Paz El Alto Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.