vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay El Alto Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay El Alto Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay El Alto Intl

El Alto Intl (LPB) - La Paz, Bolivia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay El Alto Intl

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 331 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Camino Real Aparthotel, Downtown - La Paz
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 331 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.977.921 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 185 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2

Casa de Piedra Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.540.939 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 675 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hotel Europa La Paz - La Paz
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 675 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.092.917 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 828 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Hotel Rosario La Paz - La Paz
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 828 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.379.945 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 559 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

La Casona Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 559 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.977.921 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 135 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Casa Fusion Hotel Boutique - La Paz
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 135 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.310.948 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 279 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Alcalá Apart Hotel - La Paz
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 279 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.356.946 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Momema Inn - La Paz
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
574.978 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 380 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

La Posada De La Abuela Obdulia - La Paz
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 380 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
482.981 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,8

Hotel Boutique El Consulado - La Paz
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
919.964 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.561 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Hotel Sagarnaga - La Paz
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.957 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 422 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Las Brisas - La Paz
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
689.973 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 172 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5

Hotel Presidente - La Paz
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 172 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.069.918 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Rio Selva Resort Aranjuez - La Paz
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.839.927 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Cholet B&B Havana - La Paz
Đã cho điểm #15
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
643.975 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay El Alto Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Alto Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Alto Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Alto Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay El Alto Intl?

Ở chỗ nào tại La Paz?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay El Alto Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.