Khách sạn gần sân bay Sân bay Lublin

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lublin

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Lublin

Lublin (LUZ) - Lublin, Ba Lan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Lublin

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.264 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Hampton by Hilton Lublin - Lublin
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.264 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.712 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.688 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hotel Wieniawski - Lublin
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.688 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.926.240 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.377 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel Ilan - Lublin
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.377 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.456.425 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.795 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Ibb Hotel Grand Hotel Lublin - Lublin
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.795 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.818.887 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 603 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Dworek Vesaria - Lublin
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 603 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.291.990 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 957 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Na Rogatce - Lublin
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 957 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.537 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 652 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Boutique Residence - Rynek 16 - Lublin
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 652 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.500.118 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 370 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Focus - Lublin
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.573.879 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 728 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Mercure Lublin Centrum - Lublin
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 728 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.550.388 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.329 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

HotelsLublin - Lublin
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.329 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.550.388 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.999 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6

Campanile Lublin - Lublin
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.999 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
963.120 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Rezydencja Cleopatra - Lublin
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
869.157 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel Lublin - Lublin
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
211.417 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Art Residence Apartments - Lublin
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.351 ₫

Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
5,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
5,0

Hotel Huzar - Lublin
Đã cho điểm #15
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.574 ₫

Top Sân bay Lublin hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Lublin

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lublin có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lublin đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lublin cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Lublin?

Are there Lublin hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Lublin?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Lublin bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Lublin