Khách sạn gần sân bay Sân bay Luxor

Khách sạn gần sân bay Sân bay Luxor

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Luxor

Luxor (LXR) - Luxor, Ai Cập
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Luxor

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.051 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Steigenberger Nile Palace Luxor Hotel & Convention Center - Luxor
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.048 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.847.240 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 802 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Sofitel Winter Palace Luxor - Luxor
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 803 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.347.859 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.515 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Sonesta St George Hotel Luxor - Luxor
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.515 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.971.033 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.404 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Pavillon Winter Luxor - Luxor
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.404 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.376.826 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.636 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Steigenberger Resort Achti Luxor - Luxor
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.628 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.277.792 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.577 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Nefertiti - Luxor
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.577 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.213.172 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.561 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2

Iberotel Luxor - Luxor
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.237.931 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.636 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Susanna Hotel Luxor - Luxor
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.635 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
965.586 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Lotus Luxor Hotel - Luxor
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.287.448 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 844 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Aracan Eatabe Luxor Hotel - Luxor
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 844 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.005.447 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

Philippe Luxor Hotel - Luxor
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
841.793 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1

Gaddis Hotel, Suites and Apartments - Luxor
Đã cho điểm #12
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.620 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Emilio Hotel Luxor - Luxor
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
990.345 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

New Pola Hotel - Luxor
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
544.690 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Queens Valley Hotel, Restaurants, Bars And Spa Luxor - Luxor
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
623.422 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Luxor

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luxor có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luxor đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luxor cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Luxor?

Ở chỗ nào tại Luxor?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Luxor bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Luxor

Sân bay đã ghé năm Luxor

Thắng cảnh ở Luxor