Khách sạn gần sân bay Sân bay Maribor

Khách sạn gần sân bay Sân bay Maribor

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Maribor

Maribor (MBX) - Maribor, Slovenia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Maribor

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 436 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Hotel Maribor, City apartments - Maribor
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 436 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.061.987 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 148 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5

Guest House Pohorska Kavarna - Maribor
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.394.929 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 401 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Hotel Vila Emei - Maribor
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 401 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.394.929 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.226 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hotel City Maribor - Maribor
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.226 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.841.043 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 414 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6

Hotel Bajt Maribor - Maribor
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 414 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.099.320 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 462 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Arena Maribor - Maribor
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 462 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.817.563 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

4Rooms - Maribor
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.314.863 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Hotel Habakuk - Maribor
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.061.987 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.323 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Guest House Hisa Budja - Maribor
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.323 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.693 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.083 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Mercure Maribor City Center - Maribor
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.083 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.700.165 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.619 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

Hotel Tabor Maribor - Maribor
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.619 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.465.368 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Boutique Hotel Pohorje - Maribor
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.099.320 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Maribor Inn Hotel - Maribor
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.831.416 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Betnava Hotel Maribor - Maribor
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.977 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Arena - Maribor
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.829.303 ₫

Top Sân bay Maribor hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Maribor

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Maribor có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Maribor đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Maribor cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Maribor?

Are there Maribor hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Maribor?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Maribor bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Maribor