Khách sạn gần sân bay Sân bay Maribor

Khách sạn gần sân bay Sân bay Maribor

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Maribor

Maribor (MBX) - Maribor, Slovenia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Maribor

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 330 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Hotel Maribor, City apartments - Maribor
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 330 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.024.983 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 407 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Hotel Vila Emei - Maribor
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 407 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.919.963 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.303 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel City Maribor - Maribor
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.868.379 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 509 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7

Hotel Bajt Maribor - Maribor
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 509 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.197.548 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6

Guest House Pohorska Kavarna - Maribor
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.035.624 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.341 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Guest House Hisa Budja - Maribor
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.341 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.827.435 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 409 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Boutique hotel Pohorje - Maribor
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 409 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.290.077 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 415 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Maribor Inn Hotel - Maribor
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 415 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.688.643 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

4Rooms - Maribor
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.179.737 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.114 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2

Hotel Tabor - Maribor
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.058.756 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 756 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

Mercure Maribor City Center - Maribor
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.152 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hotel Arena Maribor - Maribor
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.608.606 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Betnava Hotel Maribor - Maribor
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.734.907 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Arena Annex - Maribor
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.272.265 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Habakuk - Maribor
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.706.454 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Maribor

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Maribor có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Maribor đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Maribor cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Maribor?

Ở chỗ nào tại Maribor?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Maribor bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Maribor