Khách sạn gần sân bay Sân bay Ljubljana Joze Pucnik

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ljubljana Joze Pucnik

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik

Joze Pucnik (LJU) - Ljubljana, Slovenia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 762 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Hotel Florjanckov Hram - Ljubljana
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 762 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.359.174 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 597 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

B&b Dvor Tacen - Ljubljana
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 597 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.748.415 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.418 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Hotel Nox - Ljubljana
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.418 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.134.367 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 727 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

White House Bela Hisa - Ljubljana
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 727 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.100.776 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 265 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Aparthotel Vila Minka - Ljubljana
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 265 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.171.248 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.479 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Austria Trend Hotel Ljubljana - Ljubljana
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.479 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.476.627 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.514 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana, Si - Ljubljana
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 6.514 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.463.238 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.877 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Intercontinental Ljubljana, An IHG Hotel - Ljubljana
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.877 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.459.949 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.358 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons - Ljubljana
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.828.988 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.914 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Center Ljubljana - Ljubljana
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.914 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.782.007 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.965 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

M Hotel Ljubljana - Ljubljana
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.965 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.016.914 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.376 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Exe Lev - Ljubljana
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 4.376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.416.256 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 962 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Medno - Ljubljana
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 962 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.513.508 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 745 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Ljubljana Resort Hotel & Camping - Ljubljana
Đã cho điểm #14
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 745 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.513.508 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Birokrat Hotel - Ljubljana
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.238.431 ₫

Top Sân bay Ljubljana Joze Pucnik hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik?

Are there Joze Pucnik hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Ljubljana?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ljubljana Joze Pucnik bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.