Khách sạn gần sân bay Sân bay Portoroz

Khách sạn gần sân bay Sân bay Portoroz

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Portoroz

Portoroz (POW) - Portorož, Slovenia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Portoroz

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.661 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Kempinski Palace Portoroz - Portorož
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.661 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.100.831 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.115 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Mind Hotel Slovenija - LifeClass Hotels & Spa - Portorož
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 4.115 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.555.161 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.461 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Boutique Hotel Portorose - Portorož
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.128.114 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.663 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Grand Hotel Bernardin - Portorož
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.663 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.107.948 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 343 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Hotel Oleander - Portorož
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 343 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.483.986 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.754 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Hotel Histrion - Portorož
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.754 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.562.278 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.553 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Grand Hotel Portorož - LifeClass Hotels & Spa - Portorož
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 4.553 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.846.976 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.944 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Wellness Hotel Apollo - LifeClass Hotels & Spa - Portorož
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.944 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.894.425 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 825 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Socializing Hotel Mirna - LifeClass Hotels & Spa - Portorož
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 825 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.321.471 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.362 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6

Hotel Riviera - LifeClass Hotels & Spa - Portorož
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.274.022 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 703 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,8

Remisens Casa Rosa - Portorož
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 703 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.819.692 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Celigo - Portorož
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.073.547 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 1.612 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Remisens Hotel Lucija - Portorož
Đã cho điểm #13
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 1.612 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.250.297 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,4
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 555 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,5

Remisens Premium Casa Bel Moretto, Annexe - Portorož
Đã cho điểm #14
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 555 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.914.591 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 1.214 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Remisens Premium Hotel Metropol - Portorož
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 1.214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.223.014 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Portoroz

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Portoroz có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Portoroz đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Portoroz cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Portoroz?

Ở chỗ nào tại Portorož?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Portoroz bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Portorož

Thắng cảnh ở Portorož