Khách sạn gần sân bay Sân bay Merimbula

Khách sạn gần sân bay Sân bay Merimbula

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Merimbula

Merimbula (MIM) - Merimbula, NSW, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Merimbula

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0

Merimbula Sea Spray Motel (Adult Only) - Merimbula
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.924.661 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 165 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8

Kingfisher Motel - Merimbula
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.199.345 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 67 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Apollo Luxury Apartments - Merimbula
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 67 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.392.607 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8

Robyns Nest - Merimbula
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.854.469 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 322 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Summerhill Motor Inn - Merimbula
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 322 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.363.126 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5

Capri Apartments - Merimbula
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.854.469 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 689 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Ocean View Motor Inn - Merimbula - Merimbula
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 689 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.129.154 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 705 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Sapphire Waters Motor Inn - Merimbula
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 705 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.737.483 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 566 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Pelican Motor Inn - Merimbula
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 566 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.784.278 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 127 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Fairway Motor Inn - Merimbula
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.182.031 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

South Seas Motel - Merimbula
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.140 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,7
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,7
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Comfort Inn Merimbula - Merimbula
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.965.373 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 378 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Town Centre Motor Inn - Merimbula
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 378 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.965.373 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7

Black Dolphin Resort Motel & Apartments - Merimbula
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.175.948 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Wandarrah Lodge - Merimbula
Đã cho điểm #15
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.450.632 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Merimbula

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Merimbula có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Merimbula đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Merimbula cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Merimbula?

Ở chỗ nào tại Merimbula?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Merimbula bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.