Khách sạn gần sân bay Sân bay Mikonos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Mikonos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Mikonos

Mikonos (JMK) - Mykonos, Mykonos, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Mikonos

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 879 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9

Palladium Hotel - Platis Gialos
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 879 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.511.694 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 755 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Damianos Mykonos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 755 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.882.133 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 159 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Andronikos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.687.559 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 402 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8

Milena Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #4
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 402 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.011.226 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 362 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,8

Ostraco Suites - Mykonos
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.149.673 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 564 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Margie Mykonos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 564 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.285.314 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
10,0

Vienoula's Garden - Mykonos
Đã cho điểm #7
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.443.406 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Hotel Charissi - Mykonos
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.103.836 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 649 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,9

Petinaros Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 649 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.794.201 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Portes Mykonos Suites & Villas - Mykonos
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.091.675 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 291 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Sourmeli Garden - Mykonos
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.987.840 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5

Livin Mykonos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.933.583 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.009 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Sofia Village - Mykonos
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.009 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.858.747 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Giannoulaki Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.407.858 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Akkadian Boutique Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.406.923 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Mikonos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mikonos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mikonos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mikonos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Mikonos?

Ở chỗ nào tại Mykonos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Mikonos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.