Khách sạn gần sân bay Sân bay Mikonos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Mikonos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Mikonos

Mikonos (JMK) - Mykonos, Mykonos, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Mikonos

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.052 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Palladium Hotel - Platis Gialos
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1.052 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.366.198 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 863 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Damianos Mykonos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 863 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.737.090 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 825 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Paradise View Hotel - Platis Gialos
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 825 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.154.930 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 218 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Andronikos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.784.038 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 458 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Hotel Milena - Mykonos
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.413.146 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 391 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,2

Ostraco Suites - Mykonos
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 391 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.258.216 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 642 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Margie Mykonos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 642 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.018.780 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
10,0

Vienoula's Garden - Mykonos
Đã cho điểm #8
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.267.606 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 301 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Sourmeli Garden Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 301 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.004.695 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 235 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Portes Mykonos Suites & Villas - Mykonos
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.173.709 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 144 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Charissi Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.845.071 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 570 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Petinaros Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 570 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.746.479 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Akkadian Boutique Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.234.742 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 966 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Sofia Village - Mykonos
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 966 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.103.287 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Livin Mykonos Hotel - Mykonos
Đã cho điểm #15
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.417.841 ₫

Top Sân bay Mikonos hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Mikonos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mikonos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mikonos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mikonos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Mikonos?

Are there Mikonos hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Mykonos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Mikonos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.