Khách sạn gần sân bay Sân bay Mombasa Moi Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Mombasa Moi Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Mombasa Moi Intl

Moi Intl (MBA) - Mombasa, Kenya
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Mombasa Moi Intl

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Voyager Beach Resort - Mombasa
Đã cho điểm #1
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.068.323 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 292 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Prideinn Hotel Mombasa City - Mombasa
Đã cho điểm #2
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.155.280 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 521 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,5

Hotel English Point Marina & Spa - Mombasa
Đã cho điểm #3
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 521 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.645.963 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 282 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5

Prideinn Hotel Nyali - Mombasa
Đã cho điểm #4
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.658.386 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 986 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Cityblue Creekside Hotel & Suites - Mombasa
Đã cho điểm #5
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 986 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.540.373 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 276 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9

Nyali Sun Africa Beach Hotel & Spa - Mombasa
Đã cho điểm #6
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 276 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.807.454 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
5,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Coastgate Hotel - Mombasa
Đã cho điểm #7
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
621.119 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

New Palm Tree Hotel - Mombasa
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.186.336 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Lotus Hotel - Mombasa
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.012.423 ₫

Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,3
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,6
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,3
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0

Mombasa Beach Hotel - Mombasa
Đã cho điểm #10
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.335.404 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
5,0
Tổng quát 5,8 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0

Sentrim Castle Royal Hotel - Mombasa
Đã cho điểm #11
5,8
Ổn 5,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.608.696 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
5,9
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,4

Reef Hotel Mombasa - Mombasa
Đã cho điểm #12
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.732.920 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3

Sun Africa Beach Resort - Mombasa
Đã cho điểm #13
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.726.709 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
5,6
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,2
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,9

Royal Court Hotel - Mombasa
Đã cho điểm #14
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.689.441 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,1
Tổng quát 5,8 Ổn
Dựa trên 150 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,2
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,1
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,8

Ocean View Nyali Boutique Hotel - Mombasa
Đã cho điểm #15
5,8
Ổn 5,8
Dựa trên 150 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
770.187 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Mombasa Moi Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mombasa Moi Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mombasa Moi Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mombasa Moi Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Mombasa Moi Intl?

Ở chỗ nào tại Mombasa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Mombasa Moi Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.