Khách sạn gần sân bay Sân bay Monterey Regional

Khách sạn gần sân bay Sân bay Monterey Regional

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Monterey Regional

Monterey Regional (MRY) - Monterey, CA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Monterey Regional

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.313 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Hotel Abrego - Monterey
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.412.556 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1

Hampton Inn Monterey - Monterey
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.176.975 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.130 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
5,0
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
6,1
Tổng quát
6,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Pacific Inn - Monterey
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.517.026 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.407 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Ramada by Wyndham Monterey - Monterey
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.407 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.887.654 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.046 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,7
Tiện nghi
6,2
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3

El Castell Motel - Monterey
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.046 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.076.906 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 910 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Lone Oak Lodge - Monterey
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 910 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.887.654 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Comfort Inn Monterey Peninsula Airport - Monterey
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.725.504 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 783 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Best Western De Anza Inn - Monterey
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 783 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.323.836 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.034 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Super 8 by Wyndham Monterey - Monterey
Đã cho điểm #9
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.034 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.984.249 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.790 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Bayside Inn - Monterey
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.790 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.497.800 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 764 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
5,3
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4

Quality Inn Monterey - Monterey
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 764 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.493.862 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,8
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 4.018 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
3,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
4,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
5,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3

Monterey Tides - Monterey
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 4.018 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.474.172 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,6
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 745 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
4,3
Thư thái
4,3
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
4,6
Tổng quát
4,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0

Red Roof Inn & Suites Monterey - Monterey
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 745 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.123.234 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 717 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

Blu Pacific Hotel - Monterey
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 717 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.679.176 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,9
Thức ăn
5,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 3.136 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,9
Thức ăn
5,0
Địa điểm
7,5
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,2
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
5,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9

Travelodge by Wyndham Monterey Bay - Monterey
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 3.136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.540.190 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Monterey Regional

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Monterey Regional có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Monterey Regional đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Monterey Regional?

Ở chỗ nào tại Monterey?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Monterey Regional bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.