Khách sạn gần sân bay Sân bay Montevideo Carrasco

Khách sạn gần sân bay Sân bay Montevideo Carrasco

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Montevideo Carrasco

Carrasco (MVD) - Montevideo, Uruguay
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Montevideo Carrasco

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 551 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1

Cottage Puerto Buceo City Hotel - Montevideo
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.710.216 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 917 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hilton Garden Inn Montevideo - Montevideo
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 917 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.451.471 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 587 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Sofitel Montevideo Casino Carrasco and Spa - Montevideo
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.536.253 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.499 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

After Hotel - Montevideo
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.528.840 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 850 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Regency Way Montevideo Hotel - Montevideo
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 850 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.436.183 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 629 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Regency Park Hotel - Montevideo
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 629 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.603 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 607 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Hotel Cottage - Montevideo
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.779.709 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 493 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Regency Rambla Design Apart Hotel - Montevideo
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 493 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.931 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.472 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Palladium Business Hotel - Montevideo
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Pedro Figari Boutique Hotel - Montevideo
Đã cho điểm #10
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.142.461 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.268 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3

Hotel Bahamas - Montevideo
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.274.033 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Regency Suites - Montevideo
Đã cho điểm #12
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.895.530 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Belmont House - Montevideo
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.779.709 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Faros de Carrasco Apartments - Montevideo
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.594.395 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Le Biblo Hotel Boutique - Montevideo
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.993 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Montevideo Carrasco

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Montevideo Carrasco có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Montevideo Carrasco đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Montevideo Carrasco cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Montevideo Carrasco?

Ở chỗ nào tại Montevideo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Montevideo Carrasco bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.