vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Montréal St Hubert

Khách sạn gần sân bay Sân bay Montréal St Hubert

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Montréal St Hubert

St Hubert (YHU) - Montréal, QC, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Montréal St Hubert

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 161 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Gite Ocoin B&b - Montréal
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 161 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.473.661 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Bed and Breakfast du Village - BBV - Montréal
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.931.746 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 404 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6

Auberge du Vieux Port - Montréal
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 404 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.222.172 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 203 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Lofts du Vieux-Port - Montréal
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 203 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.031.150 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

L'Escogriffe B&B - Montréal
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.595.969 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 331 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1

Hotel William Gray - Montréal
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 331 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.726.066 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 556 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

SpringHill Suites by Marriott Old Montreal - Montréal
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 556 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.412.735 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.058 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Auberge Saint-Paul - Hostel - Montréal
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.058 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.213.926 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Auberge de la Place Royale - Montréal
Đã cho điểm #9
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.488.777 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0

Maison Brunet - Montréal
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.717.820 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,5
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 889 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,2

Auberge Manoir Ville Marie - Montréal
Đã cho điểm #11
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 889 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.786.533 ₫

Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,2
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Hotel Viger - Montréal
Đã cho điểm #12
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.992.671 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,3
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 397 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,4

Hotel Ste-Catherine - Montréal
Đã cho điểm #13
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 397 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.626.203 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,2
Tiện nghi
4,6
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 197 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,2
Tiện nghi
4,6
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,8
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,2
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,7
Tiện nghi
5,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,2

Hotel Dorion - Montréal
Đã cho điểm #14
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 197 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.672.011 ₫

Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
4,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
4,7
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
5,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
7,2

Hôtel Champ-De-Mars - Montréal
Đã cho điểm #15
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.427.852 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Montréal St Hubert

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Montréal St Hubert có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Montréal St Hubert đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Montréal St Hubert cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Montréal St Hubert?

Ở chỗ nào tại Montréal?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Montréal St Hubert bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.