vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Harbour

Khách sạn gần sân bay Sân bay Harbour

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Harbour

Harbour (ZNA) - Nanaimo, BC, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Harbour

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 258 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Buccaneer Inn - Nanaimo
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 258 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.725.851 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 826 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Coast Bastion Hotel - Nanaimo
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 826 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.300.828 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 372 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Painted Turtle Guesthouse - Nanaimo
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 372 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.540.939 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 486 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,0

Best Western Dorchester Hotel - Nanaimo
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 486 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.334.867 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 807 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Harbour Light Motel - Nanaimo
Đã cho điểm #5
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 807 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.954.922 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 70 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

The Marinaside Resort - Nanaimo
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 70 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.564.858 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 293 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Ramada by Wyndham Nanaimo - Nanaimo
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.173.874 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 768 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Travelodge by Wyndham Nanaimo - Nanaimo
Đã cho điểm #8
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 768 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.483.901 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.325 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4

Days Inn by Wyndham Nanaimo - Nanaimo
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.325 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.081.877 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 147 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Value Lodge Motel - Nanaimo
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 147 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.161.914 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 371 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5

The Port-o-call Inn & Suites - Nanaimo
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.184.913 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Colonial Motel - Nanaimo
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.184.913 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 285 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6

Diplomat Motel - Nanaimo
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.954.922 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nanaimo Cambie Hostel - Nanaimo
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
551.978 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Vancouver Island University Residences - Nanaimo
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.971 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Harbour

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Harbour có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Harbour đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Harbour?

Ở chỗ nào tại Nanaimo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Harbour bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.