Khách sạn gần sân bay Sân bay Nam Xương

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nam Xương

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nam Xương

Nanchang (KHN) - Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nam Xương

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 215 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Swiss Grand Nanchang - Nam Xương
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 215 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.243.881 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 76 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Shangri-La Nanchang - Nam Xương
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 76 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.765.186 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Sheraton Nanchang Hotel - Nam Xương
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.674.525 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 93 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Holiday Inn Nanchang Riverside - Nam Xương
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 93 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.085.223 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 72 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Pullman Nanchang Sunac - Nam Xương
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 72 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.722.575 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 26 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,5

Wanda Realm Nanchang - Nam Xương
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 26 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.153.219 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,0

Grand Skylight International Hotel Nanchang - Nam Xương
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.561.197 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Home Inn Nanchang Beijing West Road - Nam Xương
Đã cho điểm #8
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
434.044 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0

Grand Skylight Hotel Kaimei - Nam Xương
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.422.485 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0

Jinjiang Inn Nanchang Aixihu - Nam Xương
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
543.971 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Zhangshulin Xiandai Sheji Hotel - Nam Xương
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gloria Grand Hotel - Nam Xương
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.382.593 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Jinjiang Inn Nanchang Minde Road - Nam Xương
Đã cho điểm #13
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
679.964 ₫

Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Jinjiang Inn Nanchang Nanjing Road W - Nam Xương
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
498.641 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nam Xương

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nam Xương có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nam Xương đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nam Xương?

Ở chỗ nào tại Nam Xương?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nam Xương bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Nam Xương